Pályázati felhívás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem pályázati felhívása

a Nemzetek Európája Karrierprogramra

 

A karrierprogramra pályázhat:

 • minden 35 év alatti büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki egyetemi vagy főiskolai, illetve alap vagy mesterszintű végzettséggel rendelkezik, vagy
 • azon magyar állampolgárságú felsőoktatási hallgató, aki legalább 180 kredittel és 4.00 tanulmányi átlag feletti teljesítménnyel lezárt tanévet tud igazolni legkésőbb július 15-ig, vagy
 • azon felsőfokú végzettséggel rendelkező, büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki a pályázat időpontjában már legalább egy éve a Kit., Küt. vagy a Kttv., Hszt., Hjt. alá tartozó jogállásban dolgozik,

 - és aki a fenti feltételek egyikének megfelel, és legalább B2 szintű igazolt angol nyelvvizsgával rendelkezik (a jelentkezési határidőig ezt dokumentummal igazolja) és ebből a nyelvből, a felvételi  bizottság által értékelt C1 szintű tudással/nyelvismerettel, valamint egy további EU hivatalos nyelv B2 szintű igazolt nyelvtudással rendelkezik (ez utóbbit a képzés megkezdéséig dokumentummal igazolja).

A tanúsítvány megszerzésének feltételei:

A képzésben való részvétel térítési díj mentes. A képzés elvégzéséről a résztvevő tanúsítványt kap, amely megszerzésének feltétele, hogy a résztvevő:

 • a képzés valamennyi tantárgyához tartozó kontaktórák legalább 70%-án személyesen jelen van (tantárgyanként 7 kontaktóra jelenlét és 70 nyelvóra), és
 • minimum 70%-os eredménnyel teljesíti a Programot záró vizsgát.

A képzés tananyaga díjmentes.

Ösztöndíj lehetőség:

A Képzés során az NKE ösztöndíj lehetőséget biztosít, amelyre vonatkozóan visszatérítési kötelezettség keletkezik, ha a résztvevő:

 • önhibájából nem szerez tanúsítványt;
 • a tanúsítvány kiállításának napjától számított 2 éven belül nem tud igazolni sikeres Európai Személyzeti Hivatal (EPSO) versenyvizsgát, illetve sikertelen EPSO vizsgák esetén további 2 éven belül összesen 3 EPSO vizsgán történő részvételt nem tud igazolni.

A képzés időtartama:

 • 2020. szeptember - 2021. február.
 • 6 hónap, rugalmas munkarendben.
 • esetleges járványügyi veszélyhelyzet esetén online távoktatási formában a képzés biztosított.

A pályázat kezdete, beadásának módja és határideje:

 •  pályázni 2020. március 16.-tól az alábbi oldalon található Pályázati adatlap kitöltésével lehet, melyet a mellékletekkel együtt 2020. június 1. 24:00 óráig várunk a nemzetekeuropaja@uni-nke.hu e-mail címre. 

A pályázathoz mellékelni kell:

 • europass szakmai önéletrajz (http://europass.hu/europass-oneletrajz) és motivációs levél;
 • két tudományos vagy diplomáciai téren elismert szakember ajánlása
 • pályázati feltételek igazolására szolgáló dokumentumok: megszerzett diploma másolata, kreditek igazolása, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálása:

 • a beérkezett pályázatokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bírálja el és értesíti ki azokat a formai követelményeknek megfelelt pályázókat, akik pályaorientációs beszélgetésen kerülnek meghallgatásra.

 

A pályázattal kapcsolatos további információkért keresse a Nemzetközi Programkabinet munkatársait: Benedek Fannit a nemzetekeuropaja@uni-nke.hu e-mail címen vagy Mikó Tamarát (kabinetvezető) a  +36-1/432-9000 mellék 20-273-as telefonszámon.

Adatvédelmi tájékoztató a hallgatók és jelentkezők részére.pdf

jelentlezési lap.doc
Word letöltése