Módszertani útmutató

Módszertani útmutató a Nemzetek Európája Karrierprogramhoz

 

A PROGRAM CÉLJA

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem – az Igazságügyi Minisztérium együttműködésével létrehozta a „Nemzetek Európája Karrierprogramot” aminek célja, hogy Magyarország több, az európai uniós intézményeknél sikeresen pályázó és elhelyezkedő szakemberrel rendelkezzen, így növelve az európai uniós intézményeknél dolgozó, megfelelő szakpolitikai ismeretekkel rendelkező magyar szakemberek számát. Kiemelten fontos Magyarország hatékonyabb uniós érdekérvényesítésének erősítése és olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek a magyar közigazgatáson belül is szükséges és hasznosítható intézményi, jogi és nyelvi ismeretanyaggal. Célkitűzései között fellelhető az uniós álláspályázati hatékonyság fokozása információnyújtással és képzéssel valamint az EPSO felvételi eredményességének növelése a vizsgára történő felkészítéssel. További törekvésen az angol és egyéb nyelvi képességi szint növelése és aktív használatának fokozása szakmai nyelvi kurzusokkal és hálózatok támogatásával.

KÉPZÉSI CÉLOK

 1. a bementi tudásszintek változatossága miatt 3 modulban a szakismereti alaptudás erősítése,
 2. a modulokban olyan aktuális és pragmatikus tudásanyag, amely az uniós állásinterjúk során az eredményes szereplést támogatja,
 3. a modulok témakörében a magyar nemzeti érdek hatékony képviseletének lehetőségei és eszközei,
 4. az uniós karrierre történő motiváció,
 5.  a modulok témakörében az angol nyelvi terminológia munkanyelv szintű alkalmazása.

 

Az órák felépítése innovatív megközelítésű lesz. Az ismeretanyag átadása, a résztvevők képzése frontális oktatás helyett gyakorlati tapasztalatok közvetlen átadásával történik. A résztevők aktív közreműködése és az oktatók gondolkodásra, csapatmunkára építő módszere a 21. századi követelményeknek minden szempontból maradéktalanul megfelel. A hazai és nemzetközi téren egyaránt elismert és ismert szakemberek tudásukat és gyakorlatias tapasztalataikat kerekasztal eszmecserék formájában adják át. Az experience-sharing jegyében modern és kötetlen módszerű oktatás valósul meg, amelyben a leggyakorlatiasabb és legpraktikusabb módszereket sajátíthatják el a hallgatók a szakemberektől.

 • Az alacsony létszámú csoport résztvevői workshop jellegű kontakt-órák keretében sajátíthatják el az Európai Unióval kapcsolatos legfontosabb ismeretanyagokat.
 • A képzés helyszíne a Ludovika Campus.
 • A kontaktórák mellet a szakismereti alaptudás elsajátításában kiemelt szerepet kap az egyéni felkészülés.

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA, ÜTEMEZÉS

A kontaktórák – mindösszesen 200 óra:

2020. szeptember- 2021. február (6 hónap – 22 munkahét)

 • 90 óra szakismereti tantárgy (1-9.): 20 héten át heti 5 óra/ 2 óra elmélet + 3 óra gyakorlat szerdai és pénteki             (esetleg szombati) napokon (egy kontaktóra: 50 perc)
 • 10 óra karriertervezés: utolsó 2 hét 5+5 óra bontásban szerda és pénteki (esetleg szombati) napokon
 • 100 óra nyelvi blokk (10.): 20 héten át heti 5 óra csütörtöki és pénteki napokon

Egyéni felkészülés során történő időráfordítás – mindösszesen 200 óra:

 • 20 héten át heti 10 óra

 

Belső vizsga:

2021. február 22-28. között

 

EPSO felkészítés:

2021. február

 KÉPZÉSI MÓDSZER

Csoportos foglalkozások módszerei:

 

Workshop

Az oktatás színvonalának fokozása, valamint a tudásanyag hatékonyabb közvetítése érdekében fontosnak véljük az ún. szimulációs gyakorlatok tantárgyakba való beágyazását. A képzés résztvevői csoportokban dolgoznak fel egy-egy valós szituációt, melyet a kurzus végén eljátszanak, megszemélyesítve a helyzetben résztvevő konkrét karaktereket is. A tárgyalási praktikák, lobbizási módszerek, valamint egy idegen környezetben való viselkedés elsajátítása és megismerése csakis szimulációs gyakorlati módszer segítségével érhető el. A szimulációs oktatás, illetve tanulási módszer fontos ismérve és jellemzője, hogy mintegy hidat képez a tantermi tanulás és valós tapasztalatok megszerzésében. A szimuláció alapú tanulási forma révén a karrierprogramban résztvevők képessé válnak egy interaktív környezetben új ismeretek, készségeket beépíteni a már meglévő tudásbázisukba.

 

Tapasztalat megosztása (sharing experience)

A „sharing experience” módszer segítségével a résztvevők betekintést kaphatnak azokba a helyzetekbe, amikben már egy 15-20-25 éves tapasztalattal rendelkező diplomata/szakember rendelkezik. A szakkönyvekből, leírásokból nem elsajátítható tudást érdekes történetekkel, helyzetek ismertetésével adják át a képzés során.

 

Kerekasztal beszélgetés

A résztvevők kerekasztal beszélgetések során oszthatják meg egymással eddigi tapasztalataikat, reflektálva a tantárgy oktatójától hallott „best practice” ismertetésre. Ennek a módszernek a segítségével a résztvevők egyenlő félként mondhatják el véleményüket, ezzel mindenkinek lehetőséget adva a felszólalásra.