Érdekérvényesítés és karrier az Európai Parlamentben/ magyar álláspontok koordinációja

TERVEZET

Az Európai Parlament az Európai Unió egyik legdinamikusabban fejlődő intézménye, az egyetlen intézmény melynek tagjait az állampolgárok közvetlenül választják. A tantárgy keretében a résztvevők megismerkednek az Európai Parlament döntéshozatali rendszerével és azzal, hogy az egyes szereplők hogyan próbálják érdekeiket érvényesíteni a szervezet döntés-előkészítési és döntéshozatali mechanizmusain belül.

A tantárgy kitér az Európai Parlament felépítésére és működésére, többek között a képviselőcsoportok és szakbizottságok szerepére. Gyakorlati példákon keresztül bemutatásra kerül, hogy milyen érdekek és erőviszonyok alapján formálódik egy-egy döntés az intézményben és ennek keretében bemutatásra kerül a jogalkotás menete, valamint a döntéseket befolyásoló főbb szereplők tevékenysége.

Emellett a tantárgy fontos részét képezi az európai uniós személyzetpolitika és EP-s karrierlehetőségek bemutatása, személyes példákon keresztül. A képzés során továbbá a résztvevők megismerik az egyes karrierlehetőségeket, az uniós intézményekben való munkavállalás feltételeit, a munkavállalók típusait és a vonatkozó szabályokat.  

_________________________________________________________________________________________________________

The European Parliament has become the most dynamic institution of the European Union, whose members are directly elected by the citizens. The course introduces students to the European Parliament's decision-making system, and how each actor seeks to assert their interests within the decision-making processes.

The course’s themes cover the structure and functioning of the European Parliament, including the role of political groups and commissions. Through practical examples, the interests and power relations in the relevant institutions will be presented. In this framework, students will acquire insight knowledge about the process of adopting legislations as well as activities of main actors influencing decisions.

In addition, through personal examples, a substantial part of the course will cover the European Union's staff policy as well as career opportunities in the EP. During the training, participants will learn about career options, conditions of employment in EU institutions, the types of staff, and all relevant rules.