Európai Uniós diplomácia

A tantárgy célja, hogy a résztvevők megismerjék az Európai Unió szerepének változásait a megváltozott nemzetközi terepen. Bemutatja az Európai Unió külkapcsolati és külpolitikai rendszerének intézményes és politikai működését, megismerteti a résztvevőkkel az alapul szolgáló nemzetközi szerződéseket, az uniós kül- és biztonságpolitika cél- és eszközrendszerét, a külpolitikai döntéshozatal menetét, a Tanács és a Bizottság, valamint az Európai Parlament, továbbá az egyes tagállamok szerepét az uniós külpolitika alakításában. A tárgy részét képezi az EU nemzetközi kapcsolatainak hálózata, a szomszédságpolitika, a Nyugat-Balkán, az Euromediterrán Partnerség, továbbá az Európai Unió szerepe a nemzetközi politikában, valamint a közös kül- és biztonságpolitika főbb eszközei és ezen eszközök gyakorlati alkalmazásának esettanulmányokkal való elemzésével, illetve az EU nemzetközi válságkezelésben való növekvő szerepének vizsgálatával.

Ezen túlmenően a tantárgy fontos részét képezi a magyar állami érdekek érvényesítése az európai országokkal: kétoldalú együttműködés feltételrendszerének kidolgozása a kölcsönös érdekek alapján (európai bilaterális kapcsolatokkal foglalkozó főosztályok gyakorlata).

Emellett kitér a magyar és a V4-es EU-politika első évtizedének értékelésére is. A résztvevők nemcsak az EU-tagság alapvető motivációiról és annak geopolitikai összefüggéseiről kapnak tájékoztatást, hanem arról is, hogy a vizsgált országok a legfontosabb EU-kérdésekben milyen álláspontot képviseltek/képviselnek.

_________________________________________________________________________________________________________

The aim of the course is to showcase the EU’s role in today’s ever-changing international context. It elaborates on the institutions of the external and internal political system and their functioning. Also, the participants will get familiar with the most important international treaties that set the legal background, the EU’s foreign and security policy, the foreign policy decision making process and the role of the Council, Commission, Parliament and the individual states in it.

Another core element is the study of the EU’s system of international relations, the neighborhood policy, the Western Balkans, the Mediterranean Partnership, moreover the European Union’s role in international politics considering the main aspects and toolbox of the foreign and security policies and their practical use. Case studies and the growing importance of the European Union’s role in crisis management is also part of the curriculum.

Furthermore, the course also focuses on the Hungarian State’s advocacy with other European countries: the standards and procedures of bilateral agreements which follow common goals.

Another highlight is the evaluation of the first decade of the Hungarian and V4 collaboration concerning the EU policies. Participants will not only learn the fundamental motivations of being an EU member and its geopolitical consequences, but also the interests and motivations of the Member States in the most important decisions.