Az Európai Unió intézményeinek igazgatása

A tantárgy az „EU története és intézmények” tárgyra építve bemutatja az uniós intézmények belső szervezetét és igazgatási illetve közmenedzsment modelljét. A modell ismertetése, szemléltetése érdekében esettanulmányokat is alkalmaz. Továbbá az „EU szakpolitikák és döntéshozatal” tantárgyban tanultakra építve ismerteti az egyes intézmények szerepét a közpolitikai ciklusban. Ennek keretében részletesen foglalkozik az Európai Bizottság szakpolitikai és jogszabályalkotási kezdeményező szerepével és „szerződések őre” funkciójával, beleértve az ehhez kötődő  intézményen belüli előkészítő, döntéshozó, végrehajtást nyomon követő és értékelő folyamatokat.

A tárgy továbbá betekintést nyújt az uniós intézmények egyes igazgatási, pénzügyi, személyzeti politikáiba. Ennek keretében áttekintést ad az uniós álláslehetőségekről, felvételi folyamatokról és feltételekről. Kitér az unióhoz kapcsolódó, de nem az intézményeken belüli karrierlehetőségekre is.

A tanulmányok során a tárgybeli ismeretek mellett a hallgatók képet kapnak az intézmények működési-döntési folyamatainak és együttműködésének mozgatórugóiról, beleértve a tagállami érdekérvényesítés formáit, a közösségi érdek kifejezésre jutásának során.

__________________________________________________________________________________________________________

Building on the course called ʽThe history and institutions of the EU’, the course presents the internal organisation of the EU institutions and their administrative/public management model. It also uses case studies to present and illustrate the model. In addition, building on what was taught in the ʽEU policies and decision-making’ course, it examines what roles the individual institutions play in the public policy cycle. In doing so, it examines in detail the roles the European Commission fullfils by initiating policy proposals/legislation and acting as the guardian of the treaties, including the related intra-institutional preparation, decision-making, implementation-monitoring and evaluation processes.

Furthermore, the course provides an insight into some of the administrative, financial and human resources policies of the EU institutions. In this context, it presents an overview of the EU career opportunities, the recruitment procedures and the admission criteria. It also covers related career opportunities outside the institutions.

During the course, students will not only improve their knowledge of the subject matter, but will also gain an overview of what drives the operational and decision-making processes within and the cooperation between the institutions, including what forms the advocacy of national interests by member states takes in the course of upholding the interest of the Community.