Európai Uniós jog

A kurzus során a résztvevők az „experience sharing” módszer alkalmazásával elsajátíthatják az EU működésére vonatkozó legfontosabb elveket, megérthetik az unió döntéshozatali mechanizmusát, az európai közösségi jognak a mindennapjainkra ható jellegét, a jogharmonizáció lényegét.

Ezzel a modern tanulási módszerrel az Európai Uniós jog témakörét jogesetek példáin keresztül tekintik át. A tantárgy részét képezi több esettanulmány ismertetése és annak átültetése a gyakorlatba a résztvevők szemléltetése által. Különböző alkalmazások, például a Kahoot applikáció segítségével interaktív feladatokat végezhetnek a résztvevők, így biztosítva, hogy mindenki egyenlően bekapcsolódjon a munkába. Ezzel a módszerrel megtörténhet például a parlamenti munkafolyamatok valós lemodellezése (pl.: jogszabályalkotás folyamata).

___________________________________________________________________________________________________________

Throughout the course particiapants will learn the most important principles of EU operation, the decision making mechanism of the union, the every-day aspect of the community law (acquis communautaire) and the essence of harmonisation of law by sharing experiences.

This modern learning method will enable participants to study the topic of EU law through case law examples. The lecturer, responsible for the course-unit, himself is an EP member, thus his experience in legislation and law enforcement will be passed upon directly.

The course also comprises of presenting several case studies and their practical implementation by the participants. Different apps, like Kahoot will be used for interactive in-class activities and exercises to ensure that all participants are involved equally during the lessons. Such method will facilitate for example the simulation of parliamentary workflow (e.g. legislation process).