Európai Uniós kommunikáció és információk pozícionálása

A program célja, hogy a résztvevők az európai uniós intézményi környezet működési és döntéshozási elveiről szerzett ismereteiket gyakorlati oldalról, működés közben is el tudják képzelni a vele történő érintkezést, és főként: értelmezni és pozícionálni tudják az e közegből nyert kapott információkat, illetve képesek legyenek saját álláspontjuk hatékony prezentálására.

A hallgatók jövőbeni szakmai tevékenységük során különböző helyzetekből kerülhetnek kapcsolatba az európai uniós kommunikáció és tárgyalás gyakorlati világával. Ez történhet: a.) EU intézményen belülre kerülve, ottani belső folyamatok résztvevőjeként, b.) hazai (magyarországi székhelyű) intézményben dolgozva EU-témák kezelésekor, c.) hazai intézmények brüsszeli képviseletén EU-ügyek kezelésekor (tájékozódás, álláspontközvetítés, kapcsolati háló létesítése), d.) hazai intézmények magyarországi és brüsszeli székhelyű részlegei között, EU-vonatkozású témák kapcsán történő egyeztetéskor, e.) EU-intézményen belülre kerülve, magyarországi partnerekkel történő érintkezéskor.

A vizsgálandó terület még tovább bontható, amennyiben eltérő kompetenciával és érdekeltséggel bíró intézményi résztvevők vannak, és az általuk közvetített üzenet is ehhez igazodó tartalmat prezentál, illetve ezt belkalkuláló tárgyalási stratégiát és technikát követel a velük való érintkezés.

Fontos tisztában lenni azzal is, hogy egy – kommunikált, vagy tárgyalás alatt álló – konkrét ügy a fejlődési ívének melyik szakaszában van, (előkészítő fázis, tervezési fázis, javaslattételi fázis, döntéshozási fázis stb.).

E körülmények determinálják a kapott információk, és/vagy a tárgyaláson képviselt üzenetek pozícióját, befolyásolják a saját álláspont prezentálását. A tantárgymodul ennek megfelelően a kérdéskör két főbb dimenziójával foglalkozik: 1.) felkészítés a kommunikációs és/vagy tárgyalási környezet pozícionálására, 2.) ismerkedés a nemzetközi szervezetek kommunikációs eszközrendszerével és gyakorlatával.

__________________________________________________________________________________________________________

The purpose of this course is to demonstrate to the participants the practical side of what they have learnt about the setup and decision-making process of the EU institutions. It aims to: a.) enhance their understanding of the communication methods and arsenal of EU institutions, b.) simulate participation in this environment, b.) explore techniques to correctly weigh and interpret information coming from this environment. 

During their professional career participants of the course could be involved in handling EU matters in different capacities. It can happen: a.) as staff member in one of the EU institutions, b.) as a civil servant of the Hungarian public administration in Budapest, dealing with EU matters, c.) as a diplomat working at the Hungarian Permanent Representation to the EU in Brussels (collecting information, presenting positions, networking with potential partners). This course places special emphasis on demonstrating the need and showing techniques for establishing regular and smooth information flow between Hungarian staff members in the EU intuitions and Hungarian civil servants and Brussels-based diplomats. Such networking will enable the Hungarian stakeholders to prepare timely and efficient response/position papers to EU policy and legislative initiatives. 

Given the fact that the EU side comprises different institutions with different powers and competences – sometimes with conflicting interests –, their messages and the weight of these communications can vary considerably. Also, it is important to see clearly whether the underlying issue is at the level of a political debate or it is taking the form of a formal legislative proposal by the European Commission. In any case, it is crucial to understand the roles and competence of the different stakeholders throughout the various stages of the legislative and policy-making procedures. Only through understanding these nuances can future civil servants and diplomats reliably determine the weight of different political messages, which in turn will enable them to achieve the desired impact with their interventions.   

By providing a practical toolkit to tackle the above-mentioned challenges, the present course aims to serve as a bridge between theory and practice.