Európai Uniós szaknyelv

Az Európai Uniós angol nyelvi képzésnek három fő alkotóeleme van:

  • klasszikus nyelvórák,
  • készségfejlesztő tréningek,
  • interaktív online modul. 

A klasszikus értelemben vett nyelvórák az Európai Unió speciális terminológiáját dolgozzák fel. A résztvevők elsajátítják azt a szókincset, amelyre szükségük lehet a magasszintű szakmai források megértéséhez vagy a magabiztos írásbeli illetve szóbeli kommunikációhoz olyan területeken, mint a döntéshozatal, törvényhozás, szakpolitikai területek vagy az épp aktuális kérdések.

A problémás nyelvi területeket megcélzó tantermi órák kiegészülnek a munkahelyi nyelvhasználatban elengedhetetlenül szükséges készségfejlesztő tréningekkel, mint például a tárgyalástechnika, megbeszélések és a diplomácia nyelvezete vagy az írásbeli kommunikáció. Minden készségfejlesztő tréning egy olyan munkahelyi szituációt állít a középpontba, amikor a munkavállalóknak magabiztosan, legjobb tudásuk szerint kell kommunikálniuk angolul. A tréningek folyamán a résztvevők olyan eszköztárral gazdagoknak, amely a későbbiekben bármikor hasznosnak bizonyulhat a munkahelyükön.

A képzés harmadik eleme az interaktív online modul, amely folyamatosan segíti a résztvevők haladását és élvezetes módon elmélyíti az órákon elsajátított tudásukat. Az oktatók különböző digitális eszközök segítségével teszik hatékonyabbá a tanítást és a tanulást és egyúttal az online platformok használatával a tanulók számára mindig elérhető a gyakorlási lehetőséget biztosítanak, így garantált a sikerélmény.  

Az elvárt bemeneti szint a KER szerinti C1 nyelvtudás, melyet a résztvevők a program sikeres teljesítése után aktívan és magabiztosan tudnak majd használni akár szakmai fórumokon is, ezáltal a résztvevők előtt kinyílhat a külföldi munkavállalás lehetőségének kapuja.

__________________________________________________________________________________________________________

The English language module consists of three main components:

  • traditional language lessons,
  • skills trainings,
  • interactive online module.

Traditional language lessons primarily focus on the special terminology of the European Union. Participants become familiar with the vocabulary they need to be able to understand highly professional sources as well as produce language both in writing and speaking in the fields of decision-making, legislation, special policy areas or current issues.

Traditional classroom lessons focused on problematic language areas are complemented by skills training sessions essential in a work environment such as negotiations, meetings, the language of diplomacy or writing skills. Each training program is designed to target a specific workplace scenario where employees need to use English confidently and to the best of their ability. Throughout the lessons, participants will be equipped with a set of tools that they can use any time at their future workplace. 

The third component of the training is the interactive online module, which assists participants in their progress and deepens the knowledge they acquired in class in an engaging way. Teachers will be using different digital tools to make learning more satisfying and the online platforms available for participants wherever they are, thus creating unlimited opportunities for practice and guaranteeing success.    

The entry level to enrol in the training is CEFR level C1 and by completing the course participants will become able to use their language actively and confidently in a professional environment which opens up the possibility of employment abroad.