Az Európai Unió szakpolitikái és döntéshozatala

A kurzus célja az Európai Unió szakpolitikáinak és döntéshozatali folyamatainak áttekintő bemutatása. Ennek keretében bemutatja az uniós szakpolitikák történeti fejlődését, magyarázatot adva az egyes szakpolitikák különböző szintű közösségiesítési szintjére. Felhívja a figyelmet a különböző szakpolitikák eltéréseire, valamint azokra a különbségekre, amely az uniós intézmények szakpolitikai szerepét illeti. Hasonlóképpen áttekintő képet ad az egyes jelentősebb döntéshozatali folyamatokról. Külön elemzi és bemutatja a Bizottságon belüli döntéshozatali folyamatok egyes szakaszait, színtereit, valamint azok sajátosságait.

A kurzus kiemelt figyelmet szentel annak tudatosítására, hogy a modern nemzetközi kapcsolatokban a multilaterális nemzetközi szervezetek mellé rendelt képviseletek többségének pedig alapvető feladatai közé tartozik a fenntartható fejlődés feltételeinek figyelemmel kísérése, a két- és sokoldalú nemzetközi együttműködés elősegítése, a globális kihívásokra adandó válaszok keresése.

__________________________________________________________________________________________________________

The aim of the course is to give an overview of the policies and decision-making processes of the European Union. The course provides a description of the develpoment of policies with a historical background. It also gives an explanation to different levels of pooling of sovereignty in different policies. It draws attention to the characteristics of the policies and also to different policy-making roles of the EU institutions. Similarly, it provides an overview of the policy-making processes at Union level. The course gives a description and an analysis of the policy arenas, actors and major institutions. It also introduces the students into the internal decision-making labyrinth inside the Commission.

The course pays particular attention to the fact that one of the major points of the activity of national representations delegated to multilateral organizations must be the aspects and perspectives of sustainable development, promotion of international cooperation and identifying new answers to global challenges.