Ösztöndíj-program a Nemzetek Európája Karrierprogramban történő részvételhez

A Képzés időtartamára az NKE ösztöndíj lehetőséget biztosít.

Ösztöndíjra jogosult, aki:

  • a Nemzetek Európája Karrierprogramra eredményesen felvételt nyert, és
  • az ösztöndíjra pályázatot nyújt be, és
  • állami intézmény alkalmazottja esetén a munkáltatója engedélyezi az ösztöndíjas tanulmányok folytatását, és
  • elfogadja az ösztöndíjas szerződési feltételeket.

Az ösztöndíjra jogosultságot elveszíti, aki a képzés időtartama alatt nem teljesíti a tanúsítvány megszerzésének feltételeit, amely szerint a résztvevő:

  • a képzés valamennyi tantárgyához tartozó kontaktórák legalább 70%-án személyesen jelen van (tantárgyanként 7 kontaktóra jelenlét és 70 nyelvóra), és
  • minimum 70%-os eredménnyel teljesíti a Programot záró vizsgát.

Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 6 hónap, amely 2020. szeptember 1- 2021. február 28. közötti időszakra terjed ki.

Az ösztöndíj összege: 200.000 forint/hó.

Az ösztöndíj nem adó- és járulékmentes.

Az ösztöndíjra vonatkozóan visszatérítési kötelezettség keletkezik, ha a Programban részt vevő:

  • önhibájából nem szerez tanúsítványt, vagy
  • a tanúsítvány kiállításának napjától számított 2 éven belül nem tud igazolni sikeres Európai Személyzeti Hivatal (EPSO) versenyvizsgát, illetve sikertelen EPSO vizsgák esetén további 2 éven belül összesen 3 EPSO vizsgán történő részvételt nem tud igazolni.

Az ösztöndíjra jogosultság önhibából történő elvesztése esetén visszatérítési kötelezettség keletkezik az ösztöndíj már kifizetett összegére vonatkozóan, amennyiben a résztvevő nem teljesíti a kontaktórákon elvárt jelenlétet.