Felvételi

Felvételi

A karrierprogramra pályázhat

  • felsőfokú végzettséggel rendelkező, büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki a pályázat benyújtásának időpontjában már legalább egy éve a Kit., Küt. vagy a Kttv., Hszt., Hjt. alá tartozó jogállásban dolgozik, vagy
  • amennyiben nem a fenti jogállásban dolgozik, de 35 év alatti büntetlen előéletű magyar állampolgár, és felsőfokú végzettséggel rendelkezik, vagy
  • végzős felsőoktatási hallgató, aki a Karrierprogram megkezdéséig egyetemi abszolutóriumát bemutatja és legalább 4.00 össztanulmányi átlagot tud igazolni.

Feltétel továbbá legalább C1 szintű államilag elismert angol nyelvvizsgabizonyítvány (a jelentkezési határidőig ezt dokumentummal igazolja).

Belépési követelmények (ill. az igazolás módja)

magyar állampolgárság;nyilatkozat a jelentkezési felületen
büntetlen előélet;erkölcsi bizonyítvány bemutatása sikeres felvételit követően a beiratkozáskor
felsőfokú végzettség;meglévő diploma esetén elektronikus formátumban
(a jelentkezési felületre feltöltve)
felsőfokú angol nyelvtudás;meglévő nyelvvizsga bizonyítvány elektronikus formátumban
(a jelentkezési felületre feltöltve)
pályázati adatlap kitöltése;elektronikus formátum
(a jelentkezési felületen kitöltve)
két oldalt nem meghaladó önéletrajz és egy 2000 karaktert nem meghaladó, angol nyelven írt motivációs levél;elektronikus formátumban
(a jelentkezési felületre feltöltve)
személyre szóló ajánlás egyetemi oktatótól vagy diplomatától;    elektronikus formátumban
(a jelentkezési felületre feltöltve)
egyéb további dokumentumok, amelyek előnyt jelenthetnek a felvételi eljárás lefolytatása során:   egy további középfokú nyelvvizsga az EU bármely hivatalos nyelvéből,elektronikus formátumban
(a jelentkezési felületre feltöltve)
Adatkezelési tájékoztató elfogadása (GDPR alapján)Adatkezelési tájékoztató elfogadása a jelentkezési felületen                               
képzési szerződés megkötésesikeres felvételit követően a beiratkozáskor

Diplomával kapcsolatos elvárások, előírások

A Nemzetek Európája Karrierprogram nem zár ki semmilyen szakot vagy szakirányt a jelentkezők végzettsége kapcsán, bármilyen szakos, legalább BA/BSc vagy osztatlan képzésben szerzett vagy MA/Msc diplomával lehet jelentkezni.

A diplomának a program megkezdésekor, 2023 szeptemberében kell rendelkezésre állnia – tehát a 2023 nyarán várhatóan felsőoktatási diplomát szerző hallgatók is jelentkezhetnek a felvételi eljárás során.

A képzés időtartama

Két szemeszter 2023. szeptember 01. – 2024. május 31. között, rugalmas munkarendben (heti 3 alkalommal, munkaidőn kívül).

A tanúsítvány megszerzésének feltételei

A képzésben való részvétel térítési díj mentes. A képzés elvégzéséről a résztvevő tanúsítványt kap, amely megszerzésének feltétele, hogy a résztvevő, a képzés valamennyi tantárgyához tartozó kontaktórák legalább 70%-án személyesen jelen van.

A képzés tananyaga díjmentes.

Képzéstámogatási lehetőség

A képzésre felvettek képzésük pénzügyi támogatására pályázatot nyújthatnak be az NKE belső pályázatán. A képzéstámogatás havi 100.000 Ft-ig terjedhet.

A pályázat kezdete, beadásának módja és határideje

Pályázni 2023. március 23-tól a mellékletek feltöltésével lehet a Jelentkezési felület oldalán 2023. május 31. (szerda) éjfélig.

A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bírálja el, majd értesíti ki a pályázókat. A részletekről a Felvételi eljárás és az Ajánlott irodalom dokumentumokban tájékozódhat.

A pályázattal kapcsolatos további információkért keresse a Programkoordináció munkatársait: Fekete Nórát a nemzetekeuropaja@uni-nke.hu e-mail címen vagy Mikó Tamarát a  +36-1/432-9000 20-273 (mellék) telefonszámon.

Jelentkezés a regisztrációs oldalon.