Felvételi

Felvételi

A karrierprogramra pályázhat

  • közigazgatásban dolgozók*, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, vagy
  • közigazgatáson kívül dolgozó 35 év alattiak, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, vagy
  • végzős felsőoktatási hallgatók**.

Feltétel továbbá legalább C1 szintű államilag elismert angol nyelvvizsgabizonyítvány (a jelentkezési határidőig ezt dokumentummal igazolja).

* magyar állampolgárok, akik a pályázat benyújtásának időpontjában már legalább egy éve a Kit., Küt. vagy a Kttv., Hszt., Hjt. alá tartozó jogállásban dolgoznak.
** aki a Karrierprogram megkezdéséig egyetemi abszolutóriumukat bemutatják és legalább 4.00 össztanulmányi átlagot tudnak igazolni.

Belépési követelmények (ill. az igazolás módja)

magyar állampolgárság;nyilatkozat a jelentkezési felületen
büntetlen előélet;erkölcsi bizonyítvány bemutatása sikeres felvételit követően a beiratkozáskor
felsőfokú végzettség;meglévő diploma esetén elektronikus formátumban
(a jelentkezési felületre feltöltve)
felsőfokú angol nyelvtudás;meglévő nyelvvizsga bizonyítvány elektronikus formátumban
(a jelentkezési felületre feltöltve)
pályázati adatlap kitöltése;elektronikus formátum
(a jelentkezési felületen kitöltve)
két oldalt nem meghaladó önéletrajz és egy 2000 karaktert nem meghaladó, angol nyelven írt motivációs levél;elektronikus formátumban
(a jelentkezési felületre feltöltve)
előnyt jelent személyre szóló ajánlás egyetemi oktatótól vagy diplomatától;    elektronikus formátumban
(a jelentkezési felületre feltöltve)
egyéb további dokumentumok, amelyek előnyt jelenthetnek a felvételi eljárás lefolytatása során:   egy további középfokú nyelvvizsga az EU bármely hivatalos nyelvéből,elektronikus formátumban
(a jelentkezési felületre feltöltve)
Adatkezelési tájékoztató elfogadása (GDPR alapján)Adatkezelési tájékoztató elfogadása a jelentkezési felületen                               
képzési szerződés megkötésesikeres felvételit követően a beiratkozáskor

Diplomával kapcsolatos elvárások, előírások

A Nemzetek Európája Karrierprogram nem zár ki semmilyen szakot vagy szakirányt a jelentkezők végzettsége kapcsán, bármilyen szakos, legalább BA/BSc vagy osztatlan képzésben szerzett vagy MA/Msc diplomával lehet jelentkezni.

A diplomának a program megkezdésekor, 2024 szeptemberében kell rendelkezésre állnia – tehát a 2024 nyarán várhatóan felsőoktatási diplomát szerző hallgatók is jelentkezhetnek a felvételi eljárás során.

A képzés időtartama

Két szemeszter 2024. szeptember 01. – 2025. május 31. között, rugalmas munkarendben (heti 3 alkalommal, munkaidőn kívül).

A tanúsítvány megszerzésének feltételei

A képzésben való részvétel térítési díj mentes. A képzés elvégzéséről a résztvevő tanúsítványt kap, amely megszerzésének feltétele, hogy a résztvevő, a képzés valamennyi tantárgyához tartozó kontaktórák legalább 70%-án személyesen jelen van.

A képzés tananyaga díjmentes.

Képzéstámogatási lehetőség

A képzésre felvettek képzésük pénzügyi támogatására pályázatot nyújthatnak be az NKE belső pályázatán. A képzéstámogatás havi 100.000 Ft-ig terjedhet.

A pályázat kezdete, beadásának módja és határideje

Pályázni 2024. április 15-től a mellékletek feltöltésével lehet a Jelentkezési felület oldalán 2024. június 2. (vasárnap) éjfélig.

A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bírálja el, majd értesíti ki a pályázókat. A részletekről a Felvételi eljárás és az Ajánlott irodalom dokumentumokban tájékozódhat.

A pályázattal kapcsolatos további információkért keresse a Programkoordináció munkatársait: Fekete Nórát a nemzetekeuropaja@uni-nke.hu e-mail címen vagy Mikó Tamarát a  +36-1/432-9000 20-273 (mellék) telefonszámon.

Jelentkezés a regisztrációs oldalon.