Képzés

Képzés

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) és az Igazságügyi Minisztérium (IM) közös, 2020 szeptemberében indult, munka mellett is elvégezhető, egy éves európai uniós képzése, amely elméleti és gyakorlati szakmai felkészítést nyújt az európai közszolgálatra, valamint az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) nyílt versenyvizsgájára.

Mit nyújt?

 • munka mellett elvégezhető szakmai képzést képzéstámogatással;
 • elméleti és gyakorlati európai uniós ismereteket;
 • nemzetközileg elismert oktatókat;
 • magas szintű angol EU-szaknyelvi tudás elmélyítését;
 • felkészítést az EPSO-vizsgára;
 • rendszeres eszmecserét uniós ügyekben jártas hazai és külföldi diplomatákkal, szakemberekkel;
 • uniós szakmai kapcsolati hálót.

Kiknek szól?

Akik szeretnének az Európai Unió intézményeinél vagy a magyar közigazgatásban uniós területen dolgozni, és megfelelnek az alábbi feltételek egyikének:

 • felsőfokú végzettséggel rendelkező magyar állampolgárok, akik a pályázat benyújtásának időpontjában már legalább egy éve a Kit., Küt. vagy a Kttv., Hszt., Hjt. alá tartozó jogállásban dolgoznak, vagy
 • 35 év alatti magyar állampolgárok, aki nem a fenti jogállásban dolgoznak, de felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, vagy
 • végzős felsőoktatási hallgatók, aki a Karrierprogram megkezdéséig egyetemi abszolutóriumukat bemutatják és legalább 4.00 össztanulmányi átlagot tudnak igazolni.

Felvételi követelmény a felsőfokú angol nyelvtudás, előnyt jelent egy további EU hivatalos nyelv ismerete.

Tantárgyak és oktatók

A tantárgyakat az Egyetem kiváló professzorain kívül olyan szakemberek, diplomaták oktatják, akik az EU-ügyeket első kézből ismerik, például az uniós ügyekért felelős igazságügyi miniszter és munkatársai, a KKM uniós diplomatái, volt uniós biztos, EP-képviselő vagy az Európai Bizottság korábbi magyarországi képviseletvezetője, külföldi szakértők, vezető politikusok, elemzők.

 • Európai uniós jog;
 • Az EU története és intézményrendszere;
 • Az EU intézményeinek igazgatása;
 • Az Európai Unió szakpolitikái és döntéshozatala;
 • A differenciált integráció elmélete és gyakorlata;
 • Európai Uniós diplomácia;
 • Az Európai Unió aktuális gazdasági kérdései;
 • Európai Uniós kommunikáció és információk pozícionálása.
 • Magyarország Európa-politikája, hatékony érdekérvényesítés;
 • Fókuszban a klímaváltozás – az EU zöld politikája;
 • Az Európai Parlament működése a gyakorlatban: érdekérvényesítés a jelen és a jövő Európájában;
 • A nemzeti álláspont képviselete a megváltozott Európában;
 • A tagállami uniós politikák;
 • Európai Uniós szaknyelv;
 • Karriertervezés.

Képzésindító konferencia és workshop

A Nemzetek Európája Karrierprogram immár hagyományosan orientációs tréninggel egybekötött képzésindító konferenciával és workshoppal indul, ahol a képzés résztvevői magas rangú EU-s szakemberekkel vitathatják meg az EU aktuális helyzetét, kérdéseit, valamint a második napi orientációs tréning során kidolgozzák a tanév során általuk képviselni kívánt „Évfolyam Chartát”, és névadót választanak évfolyamuknak (az első évfolyam Antall József volt miniszterelnököt, a második évfolyam pedig Mádl Ferenc volt köztársasági elnököt választotta).
A hétvége kiemelt célja, hogy a Program résztvevői képzésükhöz kellő szakmai impulzust kapva megismerkedjenek egymással, a képzés oktatóival, és egymással jól együttműködni képes csapatként vághassanak bele a két féléves Programba.

Tréningek

A szakmai tudás önmagában nem elég a hatékony érdekérvényesítéshez! Nemzetközi tárgyalások során elengedhetetlen, hogy olyan kommunikációs és egyéb készségekkel is rendelkezzünk, melyek együttes alkalmazásával sikert érhetünk el. A szakmai képzést ezért további készségfejlesztő tréning napok (pl. konfliktuskezelés és asszertivitás) egészítik ki.

Cikk a 2022-es Képzésindító konferenciáról:

Európa Klub

Európa Klub rendezvényeink keretében rendszeresen lehetőséget biztosítunk a Nemzetek Európája Karrierprogram aktuális és végzett hallgatói számára, hogy EU-politikában jártas magas rangú hazai és külföldi vendégekkel eszmecserét folytathassanak aktuális uniós ügyekről.

Az Európa Klub eddigi vendégei voltak:

Brüsszeli tanulmányút

2022 áprilisában, Győri Enikő EP-képviselő, a Nemzetek Európája Karrierprogram oktatójának meghívására Brüsszelbe látogatott a Nemzetek Európája Karrierprogram első két évfolyamának egy csapata. A tartalmas és izgalmas program során betekinthettek a NATO és az EU főbb intézményeinek, a brüsszeli magyar képviseleteknek, valamint az ott működő egyéb magyar szervezeteknek, szakembereknek a munkájába. A brüsszeli látogatás megvalósítását a 2022/2023-as tanévben is tervezzük.

Cikk a 2022-es brüsszeli tanulmányútról:

Messzelátó blog

A Messzelátó, az NKE Stratégiai Tanulmányok Intézete (STI) blogja vagy inkább miniesszé-sorozata, 2021. január 6-án indult azzal a céllal, hogy rávilágítson egy-egy olyan nemzetközi fejleményre, ami közvetlenül vagy áttételesen befolyásolhatja a nemzeti érdekérvényesítést, vagy olyan irányokat jelez, ami regionális vagy össz-európai összefüggésben segít értelmezni a magyar törekvéseket, más országok politikai, gazdasági, társadalmi folyamatait.

A Nemzetek Európája Karrierprogram hallgatói számára, az íráskészség fejlesztése érdekében, publikálási lehetőséget biztosítunk a Messzelátón.

https://www.ludovika.hu/blogok/messzelato/